Annoncer


Hobro - Hørbygårdvej 9 - Ansøgning om indvinding af 11.000 m3 grundvand pr. år til markvanding - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning fra Svend Møller Hansen Holding A/S om at indvinde 11.000 m3 grundvand pr. år til markvanding fra eksisterende boring. Boringen har DGU nr. 48.714. Boringen ligger på matr. nr. 4l Øls By, Øls tæt på ejendommen Hørbygårdvej 9. Se placering på kortbilaget ude til højre.

Enhver har ret til, indenfor 3 uger, at komme med indsigelser mod ansøgningen. Eventuelle indsigelser sendes til Mariagerfjord Kommune senest den 17. juni 2019 på raadhus@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
27 maj 2019 08:00
Høringsfrist d.:
17 juni 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?