Annoncer


Ny forpagter søges til Hadsund Flyveplads

Information

Mariagerfjord Kommune har tilladelse til drift af Hadsund Flyveplads og søger ny forpagter til driften pr. 1. april 2019.

Pladsen er på ca. 2,7 ha. og ligger på Korupvej 150, 9560 Hadsund, matr. nr. 11 Buddum by, Als.

Forpagter skal som flyvepladsleder sørge for driften og vedligeholdelsen af flyvepladsen i overensstemmelse med de af Trafikstyrelsen fastsatte regler.

Forpagtningen omfatter drift af pladsen samt vedligehold af pladsens bygninger, herunder bl.a. udgifter til el, forsikringer, telefon m.v.

Udgifterne har i 2017 været kr. 9.117,36 til jordleje, kr. 2.150,00 til forsikringer, el kr. 647,97 samt udgifter til vand, telefon og Falck abonnement.

En skriftlig ansøgning sendes raadhus@mariagerfjord.dk eller til Mariagerfjord Kommune, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro senest 15. januar 2019.

Spørgsmål og yderligere information kan rettes til Kristina Spencer Nielsen på tlf. 97113607 eller mail krsni@mariagerfjord.dk.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
18 december 2018 08:00
Ansøgningsfrist d.:
15 januar 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?