Annoncer


Udvidelse af husdyrbrug - Offentliggørelse af ansøgning om retlig lovliggørelse af udvidelse af husdyrbrug

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning om retlig lovliggørelse af udvidelse af husdyrproduktionen på ejendommen Gettrupvej 23, 9500 Hobro.

Gettrup Nygaard ApS søger om retlig lovliggørelse af tidligere godkendt ændring af ejendommens produktion fra 290 DE i kvæg til en produktion på 227 DE bestående af kvæg og fjerkræ. Produktionen består efter ændringen af 115.000 hønniker samt 50 malkekøer og 200 kvier. I samme forbindelse søges der om retlig lovliggørelse af et tidligere godkendt og opført staldanlæg til hønniker.

Lovliggørelsen er omfattet af § 12 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug” (lov nr. 1572 af 20. december 2006).

Indsendelse af bemærkninger og ideer
Enhver med interesse i sagen har ret til at se og kommentere ansøgningen, og eventuelle indsendte kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet. Desuden er der mulighed for at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt, når det foreligger.

Fristen for at komme med bemærkninger og ideer til projektet, eller ønske om at få tilsendt udkast til tillæg til miljøgodkendelse, når det foreligger, er tirsdag den 3. december 2019.

Bemærkninger og ideer indsendes skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller pr. e-mail: raadhus@mariagerfjord.dk.


Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Charlotte Speich, tlf. 97 11 36 57.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 november 2019 08:00
Høringsfrist d.:
03 december 2019 00:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?