Annoncer


Hadsund - Møgeholtvej 57 - Anmeldelse om skift i dyretyper - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift i dyretype opfylder kravene for anmeldelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det vurderes, at det anmeldte skift i dyretype kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet. I sagsbehandlingen er indgået beregninger udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 99856. 

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte skift i dyretype kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
25 august 2017 08:00
Klagefrist d.:
22 september 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?