Annoncer


Vi opmåler vandløb i Døstrup Bæk og Kastbjerg Å

Information

I forbindelse med den løbende kontrol af kommunens vandløb og forberedelse til regulativrevision opmåles vandløb i hele kommunen.

Denne gang opmåles hele Døstrup Bæk, der har udløb i Simested Å nord for Hobro, samt to delstrækninger af Kastbjerg Å.

I Kastbjerg Å er det fra starten af det offentlige vandløb og ned til ca. 600 m. nedstrøms Kærbybro (st. 0 – 3.738 m.), samt den genslyngede strækning nedstrøms udløbet af Øster Kondrup Bæk, ca. 2 km. (st. 9.934 – 12.000).
Se kortbilag ude til højre. Det er hullerne, der opmåles, dvs. der hvor der ikke er markeret røde tal og prikker (strækninger med blå).

Hvis du sørger for at dine drænudløb er frie og tydeligt markeret med markeringspæl vil de blive målt ind.

Du er velkommen til at kontakte vandløbsafdelingen i Mariagerfjord Kommune hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 marts 2019 09:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?