Annoncer


Mariagerfjord Kommune foretager opmåling af vandløb til regulativrevisionen

Information

I forbindelse med Mariagerfjord Kommunes løbende revision af vandløbsregulativerne, vil der blive udført opmåling af:

• Afløb fra Skelund + tilløb
• Afløb fra Stokholm sø
• Fristrup Bæk
• Fruerlund Bæk
• Glerup Bæk
• Handest Bæk
• Håndvadgrøften
• Præstebæk
• Tinskærgrøften
• Tvedgrøften

Opmålingen vil blive udført af konsulentfirmaet Orbicon. I forbindelse med arbejdet vil der forekomme færdsel til fods langs vandløbene.

Drænudløb, som ønskes registreret i forbindelse med opmålingsarbejdet, skal frilægges og markeres med en let synlig afmærkningspæl på vandløbskanten lige over drænudløbet.

Opmålingen foretages fra november 2017 til og med marts 2018.

Er der spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte Søren Bek, Mariagerfjord Kommune på tlf. 97 11 36 31 eller sobek@mariagerfjord.dk.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 oktober 2017 10:38

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?