Annoncer


Hedeli Bæk - Søbjergvej - Åbning af rørlagt strækning af vandløbet - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vedtager hermed et vandplanprojekt i Hedeli Bæk, som skal fritlægge en rørlagt vandløbsstrækning.

Du kan se afgørelsen ude til højre.

Klagefristen er den 15. juni. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Søren Bek, mail sobek@mariagerfjord.dk eller  tlf. 97 11 37 31.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
18 maj 2017 12:02
Klagefrist d.:
15 juni 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?