Annoncer


Trinderup - Trinderupvej 7 - Ansøgning om etablering af boring og indvinding af 60.000 m3 grundvand pr. år til markvanding - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning fra Svend Møller Hansen Holding A/S om at etablere indvindingsboring og indvinde 60.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Boringen ønskes etableret på matr. nr. 1n Trinderup, Hvornum. Se placering på kortbilaget ude til højre.

Enhver har ret til, indenfor 3 uger, at komme med indsigelser mod ansøgningen. Eventuelle indsigelser sendes til Mariagerfjord Kommune senest den 17. juni 2019 på raadhus@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
27 maj 2019 08:00
Høringsfrist d.:
17 juni 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?