Annoncer


Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Information

Som grundejer i Mariagerfjord Kommune har du pligt til at bekæmpe den giftige kæmpe-bjørneklo på egne arealer inden 15. maj 2017.

Er du grundejer i Mariagerfjord Kommune skal du være opmærksom på, at alle grundejere har pligt til at bekæmpe den giftige og invasive plante, kæmpe-bjørneklo på egne arealer. Når planten bekæmpes kan den ikke sprede frø, og vil på sigt blive udryddet. Vores erfaring er, at planterne ofte står på jordlodder, hvor folk sjældent færdes.

Det er vigtigt, at alle lodsejere bekæmper bjørneklo-planterne, inden de sætter frø, da frøene hurtigt spredes til omkringliggende arealer, og dermed gives problemet videre til andre lodsejere.

Der gælder følgende minimumsfrister for bekæmpelsen:
1. bekæmpelse: Inden 15. maj
2. bekæmpelse (kontrol af 1. bekæmpelse): Inden 15. juli
3. bekæmpelse (kontrol af 2. bekæmpelse): Inden 1. september

Mariagerfjord Kommune fører tilsyn med kommunens vandløb og har pligt til at reagere på manglende bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Bevidst manglende bekæmpelse kan føre til politianmeldelse og bøder.

Forekomster af kæmpe-bjørneklo i kommunen kan indrapporteres på bjoerneklo@mariagerfjord.dk eller 97 11 36 39.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
17 maj 2017 09:24

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?