Annoncer


Arden - Hvarre Hedevej 25 - Anmeldelse af 25 m2 hobbydyrehold - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte etablering af produktionsareal til hobbydyrehold opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at den anmeldte etablering af et produktionsareal til hobbydyrehold kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 211305.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte etablering af et produktionsareal til hobbydyrehold kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 juni 2019 08:00
Klagefrist d.:
02 juli 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?