Annoncer


Hobro - Ny Blåkilde, ny byggemodning ved Lille Blåkilde - Forslag til tillæg nr. 14 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - Offentlig høring

Offentlig høring

Mariagerfjord Kommunes Byråd har den 4. december 2019 vedtaget at sende tillæg nr. 25 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021 i 8 ugers høring.

Spildevandsplantillæggets indhold
Tillægget beskriver hvorledes spildevandet fra en ny byggemodning ved Lille Blåkilde i Hobro skal håndteres.

Forslaget til spildevandsplanen nr. 25 kan ses ude til højre.

Bemærkninger til tillægget
Enhver med interesse i sagen, har mulighed for at kommentere på forslaget i offentlighedsperioden fra den 7. januar 2020 til den 3. marts 2020.

Bemærkninger eller kommentarer til forslaget skal sendes pr. mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller pr. post til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro senest den 3. marts 2020, kl. 23:59.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Jens Kalør, jkalo@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 37 06.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
07 januar 2020 08:00
Høringsfrist d.:
03 marts 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?