Annoncer


Valsgård - Ny byggemodning nord for Valsgård - Tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan vedrørende ny byggemodning og nye spildevandsledninger - Offentlig høring

Offentlig høring

Mariagerfjord Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø har den 14. januar 2019 vedtaget at sende tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021 i 8 ugers høring.

Spildevandsplantillæggets indhold
Tillægget beskriver hvorledes spildevandet fra en ny byggemodning i Valsgård skal håndteres, samt planerne om placering af regnvandsbassiner. Samtidig beskriver tillægget planlægningen af nye kloakledninger omkring Valsgård.

Forslaget til spildevandsplanen nr. 17 kan ses ude til højre.

Bemærkninger til tillægget
Enhver med interesse i sagen, har mulighed for at kommentere på forslaget i offentlighedsperioden fra den 28. januar 2019 - den 25. marts 2019.  Bemærkninger eller kommentarer til forslaget skal sendes pr. mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller pr. post til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro senest den 25. marts 2019, kl. 23:59.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Jens Kalør, jkalo@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 37 06.


 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
28 januar 2019 08:00
Høringsfrist d.:
25 marts 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?