Annoncer


Øster Hurup - Gl. Landevej 51A - Nedlæggelse af privat fællessti - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning om nedlæggelse af den private fællessti ved Gl. Landevej 51A, 9560 Hadsund.

Den sti der søges nedlagt er markeret med skravering på kortbilaget ude til højre.

Evt. indsigelser mod nedlæggelsen skal være kommunen i hænde senest 27. december 2017.

Indsigelser sendes til Park og Trafik, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro, eller på mail til hmads2@mariagerfjord.dk


Privatvejsloven siger at:

• Stien må ikke nedlægges, hvis den er vigtig for en ejendom med vejret til vejen.

• Hvis kommunen afviser en indsigelse om dette kan kommunens afgørelse kræves indbragt for taksationsmyndighederne. Taksationsmyndighederne fordeler udgifterne til sagens behandling mellem parterne.

• Kommunen sørger for at nedlæggelsen berigtiges i matrikel og tingbog. Udgifterne til dette fordeles mellem de grundejere, der er interesseret i nedlæggelsen.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 november 2017 08:00
Høringsfrist d.:
27 december 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?