Annoncer


Hørby Kirkeby - Bogfinkevej - Udarbejdelse af Kommuneplantillæg nr. 48 med mulighed for opførelse af 5 parcelhuse - Indkaldelse af idéer og forslag

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning om at udstykke fem nye grunde til parcelhuse i den sydøstlige del af Hørby Kirkeby.

Se kortbilag ude til højre.

Området er ikke planlagt i kommuneplanen, hvorfor der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for at grundene kan udstykkes og bebygges. Mariagerfjord Kommune er indstillet på at gøre det muligt at udstykke de fem grunde, og vil derfor udlægge området til boliger i kommuneplanen.

Første skridt i retningen af at lave et kommuneplantillæg er at kommunen indkalder idéer og forslag til den kommende planlægning, som giver mulighed for at der kan udstykkes fem nye grunde i byen. Denne debatfase løber over en periode på to uger.

Spørgsmål til debat i forudgående høring
Følgende emner vil f.eks. være relevante i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag:
• Hvordan kan de fem grunde indpasses bedst i den eksisterende by?
• Hvordan integreres grundene og de nye boliger bedst i lokalområdet?
• Hvad vil projektet betyde for lokalområdet?

Din mulighed
Hvis du har bemærkninger til ovennævnte, kan du sende dem til Mariagerfjord kommune enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk inden den 18. februar 2019.

Lovgrundlag
Ændring af kommuneplanen med et kommuneplantillæg skal i henhold til Planlovens § 23c ske med indkaldelse af idéer, forslag m.v. således at hovedspørgsmålene i den kommende planlægning beskrives for offentligheden.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte mig på 97113676 eller på mkape@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro. 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 februar 2019 08:00
Klagefrist d.:
01 marts 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?