Annoncer


Arden - Bækvej 2 - Udvidelse af husdyrbrug - ansøgning om miljøgodkendelse

Offentliggørelse

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget, på ejendommen Bækvej 2, 9510 Arden.
Miljøgodkendelsen omfattet et produktionsareal på 3.388 m2 fordelt på fire bygninger og en ny gyllebeholder.

Miljøgodkendelsen vil blive afgjort efter § 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 20. december 2006, med senere ændringer.

Skriftlig indsendelse af bemærkninger og ideer
Enhver med interesse i sagen har ret til at se ansøgningen og kommentere sagen og eventuelle indsendte kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet. Desuden er der mulighed for at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt, når det foreligger.

Fristen for at komme med bemærkninger og ideer til projektet, eller ønske om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse, når det foreligger, er tirsdag d. 22. oktober 2019, senest kl. 15.30.

Bemærkninger og ideer indsendes skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller pr. e-mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Kristina Rasmussen Christensen, tlf. 97 11 36 60, eller e-mail: krchr@mariagerfjord.dk.

 

 

Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 oktober 2019 08:00
Høringsfrist d.:
22 oktober 2019 15:30

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?