Annoncer


Handest - Gråkærvej 4 - Udvidelse af kvægbrug - Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse

Offentliggørelse

 Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af  husdyrproduktionen på ejendommen Gråkærvej 4, 8990 Fårup.


Kvægbruget ønskes udvidet med etablering af en goldkostald samt udvidelse af produktionsarealet i den gamle kostald. Den opførte møddingsplads søges lovliggjort med denne godkendelse. Produktionsarealet bliver udvidet fra 5.205 m2 til i alt 6.333 m2.

Ændringen er omfattet af § 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 20. december 2006, med senere ændringer.

Indsendelse af bemærkninger og ideer
Enhver med interesse i sagen har ret til at se og kommentere ansøgningen, og eventuelle indsendte kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.
Desuden er der mulighed for at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt, når det foreligger.

Fristen for at komme med bemærkninger og ideer til projektet, eller ønske om at få tilsendt udkast til tillæg til miljøgodkendelse, når det foreligger, er tirsdag d. 17. december 2019.

Bemærkninger og ideer indsendes skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro, eller pr. e-mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Malene Houbak, tlf. 97 11 36 33.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
26 november 2019 08:00
Høringsfrist d.:
17 december 2019 00:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?