Annoncer


Arden - Tisted Holter 4 - Anmeldelse af 25 m2 hobbydyrehold - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte etablering af produktionsareal til hobbydyrehold opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at den anmeldte etablering af produktionsareal til hobbydyrehold kan udfø-res som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ på-virkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 212158.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte etablering af produktions-areal til hobbydyrehold kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
02 august 2019 08:00
Klagefrist d.:
30 august 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?