Annoncer


Arden - Fuglegårdsej 5 - Udvidelse af ensilageopbevaringsplads - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte udvidelse af ensilageopbevaringsanlægget opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 201406 version 2.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.
 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
10 april 2018 08:00
Klagefrist d.:
08 maj 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?