Annoncer


Hobro - Hostrupvej - Lokalplan 112/2019 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på mødet den 6. februar 2019 besluttet at vedtage Forslag til Lokalplan 112/2019 for tæt-lav boligområde ved Hostrupvej i Hobro endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at lokalplanområdet kan anvendes til opførelse af højst 35 rækkehuse med en vejadgang centralt placeret i bebyggelsen.

Lokalplanen kan ses ude til højre.

Lokalplanen kan også ses på biblioteket, i Borgerservice, på www.plandata.dk

Indsigelser og kommentarer
Der er indkommet en enkelt indsigelse inden udløbet af offentlighedsfasen. Lokalplanen er endelig vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Yderligere oplysninger om lokalplanen 
Lokalplan bliver offentliggjort den 1. marts 2019 i Hobro Folkeblad og nederst på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk jf. Planlovens § 24.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte Vibeke Kjær Christensen på 97113674 eller på vikch@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 marts 2019 08:00
Klagefrist d.:
01 april 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?