Annoncer


Fladbjerg - Mariager Fjord - Udledning af oppumpet grundvand - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet tilladelse til at Munck Forsyningsledninger a/s frem til den 1. august 2019 indvinder og udleder grundvand til Mariager Fjord. Grundvandet stammer fra en grundvandssænkning, som er nødvendig for at kunne omlægge spildevandsledning i Fladbjerg.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen ude til højre.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 maj 2019 15:15

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?