Annoncer


Mariager Fjord - Afløb fra Nr. Onsild - Vandløbsrestaurering - Afgørelse

Afgørelse

Ca. 3 km af Afløb fra Nr. Onsild eller Væggedalen Bæk er udpeget til restaurering i statens vandplan for Mariager Fjord. Indsatsstrækningen har referencenummer 417, og fremgår af kortet herunder.

Hermed fremsendes afgørelse efter vandløbsloven og afgørelse om ikke VMM-pligt af restaureringsprojekt i Afløb fra Nr. Onsild (vandplanindsats).

Klagefristen er den 5. september 2017.

Projektet annonceres i Hobro Avis i uge 33.

Beskrivelse af projektet
Projektet omfatter udlægning af skjulesten, udlægning af gydebanker, udjævning af styrt og indsnævring af vandløbsprofilet. Dette vil øge variationen og forbedre forholdene for fisk og smådyr, med henblik på målopfyldelse. Der vil ske tiltag på det meste af indsatsstrækningen på nær strækningen opstrøms motorvejen og en strækning gennem skoven.

Detailprojektering med bilag og forventede adgangsveje kan ses ude til højre (OBS. projekteret tiltag opstrøms motorvejen (se bilag 2A) gennemføres ikke).

Vandløbsafgørelse nr onsild

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Mette Bramm, mail mebra@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 37 10.

Evt. forslag eller indsigelser mod projektet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro, inden den 5. september 2017, gerne på officiel mailadresse: raadhus@mariagerfjord.dk, reference: Mette Bramm.

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?