Annoncer


Nysum - Lindenborg Å - Vådområdeprojekt i samarbejde med Rebild Kommune - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord og Rebild kommune meddeler hermed tilladelse til at gennemføre de nødvendige vandløbsmæssige tiltag således, at vådområdeprojekt Lindenborg Å udspring kan gennemføres. De enkelte tiltag eller tiltagstyper fremgår af vedhæftede tilladelse og kortbilag.

Yderligere oplysninger om projektet og klagemuligheder kan findes i tilladelsen, som kan ses i bilagene her på siden eller ved henvendelse til Jens Peter Neergaard på mail jepne@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 36 23.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 august 2019 08:00
Klagefrist d.:
29 august 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?