Annoncer


Skelund - Nørkærvej - Ansøgning om privat udpumpningsanlæg til vandløbet Bødens Grøft - Offentlig høring

Offentlig høring

I forbindelse med en ansøgning om etablering af et privat udpumpningsanlæg til dræning af ca. 75 ha markarealer, sender Mariagerfjord Kommune hermed projektet i offentlig høring.

Se hele ansøgningeni bilaget her på siden.

Forslag eller indsigelser mod projektet
Evt. indsigelser mod projektet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune på raadhus@mariagerfjord.dk eller til Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden den 13. december 2019, kl. 23:59.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 november 2019 08:00
Høringsfrist d.:
13 december 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?