Annoncer


Forslag til Hegedalsvejs fremtidige indretning

Information

Forslag til Hegedalsvejs fremtidige indretning
I bilaget til højre kan du se forslaget til Hegedalsvejs fremtidige indretning. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med COWI.

Forslaget i korte træk
Målet med forslaget er at få nedbragt trafikken på Hegedalsvej. Derfor foreslås følgende foranstaltninger:

• Hastighedsgrænsen på maks. 40 km/t bevares i hele Hegedalskvarteret.
• Vejen indrettes som en såkaldt 2 minus 1 vej (se evt. mere i denne video). [link: https://www.youtube.com/watch?v=51azrFbUSFw]
• Der etableres tre indsnævringer i nedadgående retning.
• Den ene af de tre indsnævringer etableres i toppen af Hegedalsvej, således at foranstaltningen er synlig for trafikanter på Hadsundvej.
• Ved de andre to indsnævringerne etableres der også bump.
• Den hævede flade i krydset ved Teglværksvej/Vibevej bevares.
• Parkeringsforbuddet på Hegedalsvej opretholdes.
• Stoppesteder til bybusser placeres som tidligere.

For sikre at hastigheden holdes nede – særligt for den nedadkørende trafik - placeres de tre indsnævringerne i den vestlige side af vejen. Derved er det altid nedadkørende trafikanter, der skal holde tilbage.

Bemærkninger til forslaget
Hvis du har bemærkninger til forslaget, så send dem til os på mail raadhus@mariagerfjord.dk eller til Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro.

Frist for bemærkninger
Indsend eventuelle bemærkninger, så vi har dem senest den 5. december 2017.

Baggrund for forslaget
Den 29. maj 2017 holdt Mariagerfjord Kommune borgermøde om Hegedalsvej. På baggrund af de forskellige synspunkter på borgermødet behandlede Udvalget for Teknik og Miljø ”Hegedalsvej fremtidige rolle” den 14. august 2017.

Udvalget besluttede, at fagenheden skulle udarbejde et forslag til vejens fremtidige indretning, hvor vejen forbliver åben. Men forslaget skal rumme foranstaltninger, der kan reducere trafikkens mængde og hastighed samt modvirke fordelene ved at benytte vejen til gennemkørsel. 

Forslaget offentliggøres, så interesserede kan udtale sig om forslaget, inden der etableres foranstaltninger. 

Forslaget er synligt på kommunen hjemmeside, og det er annonceret lokalt. Desuden sender vi forslaget til ejere af og beboere i ejendomme på Hegedalsvej samt ejendomme, der ligger på hjørnegrunde ud til Hegedalsvej.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
14 november 2017 08:00
Svarfrist d.:
05 december 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?