Annoncer


Gettrup - Getterupvej 23 - Anmeldelse af bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde - Afgørelse

Afgørelse

 

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte  bortfald af vilkår om spalteskrabere i kvægstalde opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at det anmeldte bortfald af vilkår om spalteskrabere i kvægstalde  kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.

I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 209875, version 2.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte  bortfald af vilkår om spalteskrabere i kvægstalde kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 marts 2019 08:00
Klagefrist d.:
09 april 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?