Annoncer


Rold, Sverige 6 - Anmeldelse af kornsilo - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte kornsilo opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at den anmeldt kornsilo  kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.

I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 208847 version 3.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte kornsilo kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
07 februar 2019 08:00
Klagefrist d.:
07 marts 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?