Annoncer


Arden - Bønfeltsvej 23 - Anmeldelse af ny halmlade, maskinhus og valsehus - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af et maskinhus, en halmlade og et valsehus opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at den anmeldte opførelse af et maskinhus, en halmlade og et valsehus kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 214704, version 2.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte opførelse af et maskinhus, en halmlade og et valsehus kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.
 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
26 november 2019 08:00
Klagefrist d.:
24 december 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?