Annoncer


Mariager - Fælledvej 1 - Kommuneplantillæg nr. 39 - Endelig vedtagelse

Information

Udvalget for Teknik og Miljø har på mødet den 7. maj 2018 vedtaget forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025, endeligt.

Kommuneplantillæggets formål og indhold
Planområdet har i en længere årrække rummet Mariager Gl. Plejehjem. Bygningerne har de seneste år været anvendt til andet formål, og Mariagerfjord kommune har et ønske om at afhænde bygningerne og ændre anvendelsen fra offentligt område til boligområde. Eksisterende fredskovsområde forbliver rekreativt område med fredskov og sø. 

Kommuneplantillægget kan ses ude til højre.

Indsigelser og kommentarer
Der er indkommet én indsigelse/kommentar til kommuneplanforslaget inden udløbet af offentlighedsfasen. Denne har ikke givet anledning til ændringer.

Yderligere oplysninger om kommuneplanforslaget
Hvis du er interesseret i at vide mere om kommuneplantillægget, er du velkommen til at kontakte Teknik og Byg. Kommuneplantillægget kan desuden ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plansystemdk.dk.

Klagevejledning og søgsmål
Den endelige plan kan ifølge reglerne i Planlovens kapitel 14 påklages til Planklagenævnet, hvad angår retlige spørgsmål.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 maj 2018 08:00
Klagefrist d.:
05 juni 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?