Annoncer


Norup - Granlyvej - Forslag til tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplanen til Mariagerfjord Kommune - Offentlig høring

Offentlig høring

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på byrådsmødet den 30. august 2018 godkendt forslag til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord Kommune 2016-2026 med henblik på offentlig høring. Forslaget er i høring til den 8. november.

Tillægget til vandforsyningsplanen skaber den planmæssige ramme for at ejendommene Granlyvej 8, 10, 11, 13 og 15 kan forsynes med drikkevand fra Norup Vandværk.

Tillægget omfatter kun en mindre ændring af forsyningsgrænserne for Hadsund Syd Vandværk og Norup Vandværk.

Ude til højre kan du se:
Forslag til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplanen.
Kortbilag, der viser området, der bliver til Norup Vandværks planlagte fremtidige forsyningsområde.

Kommentarer og indsigelser
Kommentarer og indsigelser til Forslag til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplanen sendes til Mariagerfjord Kommune på mail raadhus@mariagerfjord.dk senest den 8. november 2018.

Spørgsmål til høringen
Hvis du har spørgsmål til Forslag til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplanen, kan du kontakte Minna Hald Andersen miha1@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 36 35.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 september 2018 08:00
Høringsfrist d.:
08 november 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?