Regulativ


Udvalget for Teknik og Miljø har vedtaget Regulativ for jord.

Formål

Formålet med regulativet er at fastsætte regler for, hvordan jord som affald skal bortskaffes og gælder for alle borgere og virksomheder i kommunen. Regulativet fastsætter yderligere bestemmelser for områdeklassificerede arealer, hvilket er de arealer hvor jorden betragtes som lettere forurenet.

Læs mere i Mariagerfjord Kommunes Jordregulativ.

Kontakt


Louise Krogbæk Andreasen

Miljø

  •  97113658
  •  

Claus Hallingdal Bloch

Miljø

  •  97113651
  •  

Opdateret 21.06.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?