Kommunens miljøafdeling kan hjælpe dig

Hvis du ønsker du at etablere en ny virksomhed i Mariagerfjord Kommune eller udvide eller ændre eksisterende virksomhed, er der en række forhold, du skal være opmærksom på.

Virksomheder generelt

Har du brug for kommunal hjælp til din virksomhed? 
Miljøgodkendelser

Find information om, hvilke virksomheder der skal have miljøgodkendelse, og hvordan du søger om miljøgodkendelse. Miljøtilsyn

Mariagerfjord Kommune fører regelmæssig miljøtilsyn med mange af virksomhederne i kommunen.

Læs om miljøtilsynet, brugerbetaling og miljøtilsynsplanen.
Industri - spildevand

Læs om tilslutningstilladelser, begrænsning af forurenende stoffer i spildevand, olie- og benzinudskillere, fedtudskillere, drift af spildevandsledninger og renseanlæg og driftsuheld.


Genbrugspladser

Kør selv på genbrugspladsen, når du har brug for det. Genbrugspladserne kan benyttes både af privatpersoner og af virksomheder.
Jord

Her kan du blandt andet læse om jordforurening, forurenede grunde, byggeri og anlæg på forurenet jord, områdeklassificering, jordflytning, oprydning efter jordforurening samt 50 cm reglen.
Olietanke over 6.000 l

Er virksomhedens olietank lovlig? - Ansvaret ligger hos tankejer eller bruger.

Læs blandt andet om tæthedsprøvning og inspektion.

 


VVM

VVM står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet.
En lang række anlæg er omfattet af VVM-reglerne, f.eks.  anlæg til energiproduktion, landbrug, vindmøller, fødevareindustrier m.v.

 Støj

Her kan du blandt andet læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever støjgener.