Lån og leje af arealer


Mariagerfjord Kommune låner og lejer hvert år kommunale arealer ud til mange forskellige arrangementer.

Mariagerfjord Kommune låner og lejer hvert år kommunale arealer til forskellige arrangementer inden for motion, musik, underholdning og markeder.

Ansøgning

Ønsker du tilladelse til afholdelse af arrangement på kommunalt areal, skal du søge om det. Ansøgningsskemaet udfyldes i vores selvbetjeningsløsning "Ansøgning om udlån af areal". 

Leje

Mariagerfjord Kommune opkræver pr. 1. januar 2019 leje ved lån af kommunale arealer til arrangementer som f.eks. cirkus, tivoli, dyrskue og koncerter.

Lejeprisen er på 1.500 kr. og dækker administration, før- og efterbilleder samt åbning/lukning af vand og el. Samtidig skal der betales et depositum på 5.000 kr. Depositummet dækker eventuelle skader på arealet i forbindelse med afholdelse af arrangementet. Er der ingen skader ved afrejse tilbagebetales depositummet.

Mariagerfjord Kommune vil i hvert tilfælde vurdere, om et arrangement skal opkræves leje og depositum.

Generelle betingelser

  • Mariagerfjord Kommune skal meddeles, hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til det ansøgte.
  • Det ansøgte er uden udgifter for Mariagerfjord Kommune.
  • Ansøger sørger selv for oprydning efter afholdelse af arrangementet.
  • Tilladelsen skal medbringes under arrangementet, og kunne fremvises til relevante myndigheder.
  • Vedrører alene udlån af areal og ikke andre tilladelser, som ansøger selv har ansvar for at indhente.
  • Politiets betingelser, vilkår samt eventuelle henvisninger efterleves.

Kontakt


Heidi Lund Randers

Miljø

  •  97113613
  •  

Kristina Spencer Nielsen

Miljø

  •  97113607
  •  

Opdateret 26.02.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?