I Mariagerfjord Kommune er der ca. 600 landbrug med dyrehold og ca. 625 landbrug med planteavl.

Miljøafdelingen er myndighed for blandt andet tilsyn, miljøtilladelser og miljøgodkendelser for landbrug og pelsdyrfarme. Afdelingen fører tilsyn med alle landbrug og pelsdyrfarme i kommunen - dog med hovedvægten lagt på landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold.

landbrug - tilsyn

Landbrugstilsyn

Mariagerfjord Kommune udfører tilsyn hos alle husdyrbrug, der har 3 DE (dyreenheder) eller flere. 


landmand der fodre køer

Ændring i husdyrproduktion

Skal du etablere en bedrift eller ændre i din husdyrsproduktion, skal du søge om tilladelse.

 


Gyllebeholder

Flydende husdyrgødning

Gyllebeholdere/ajlebeholdere større end 100 m3 skal kontrolleres af et autoriseret firma mindst hvert 10. år. Mødding - markstak

Markstakke

Det er kun komposteret dybstrøelse, der må ligges i markstak. Dybstrøelsen skal være ensartet og have et tørstofindhold på mindst 30 %.
Godkendelser-afslag

Afgørelser

Her finder du de afgørelser, der er givet indenfor landbrugsområdet.