Erhvervspolitik


Visionen for Mariagerfjord Kommune er at være et attraktivt sted at leve, bo og arbejde. Derfor skal området naturligvis også være et godt sted at drive virksomhed.

Aktiv erhvervspolitik til et aktivt erhvervsliv

Vi har en aktiv erhvervspolitik, som sammen med erhvervsstrategien, bliver udmøntet i tæt samarbejde med Mariagerfjord Erhvervsråd hver eneste dag.

I Mariagerfjord Kommune er det nemlig Mariagerfjord Erhvervsråd, der udøver den praktiske og daglige service overfor de lokale virksomheder.

Mariagerfjord Erhvervsråd har som hovedopgave at levere aktiv erhvervsfremme og professionel erhvervsservice.

Rådet servicerer virksomheder, fungerer som det lokale erhvervslivs sparringspartnere, byder nye virksomheder velkommen, understøtter gode ideer, hjælper iværksættere godt i gang og tager initiativ til nye aktiviteter.

Besøg Mariagerfjord Erhvervsrådets hjemmeside.

Læs hele Mariagerfjord Kommunes erhvervspolitik

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og region Nordjylland skal bidrage til at støtte og udvikle væksten i Nordjylland, samt fastholde på den allerede positive udvikling af jobskabelse.

Læs mere om det det strategiske samarbejde mellem kommuner og regionen.

Opdateret 17.09.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?