Forældrebestyrelse i Dagplejen


Dagplejens forældrebestyrelse er valgt af Dagplejens forældre og medarbejdere.

Sammensætning af bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning gør, at debatten er levende og meningsgivende - da alle er optaget af at skabe en god dagpleje til gavn for børnene. 

Vi debatterer livligt og søger, at finde fælles løsninger og målsætninger. Bestyrelsens medlemmer har forskellige interessser -  eksempelvis:

  • Børnenes ( at få et godt børneliv i en god stemning).
  • Borgernes ( behov for og ønske om god service).
  • Medarbejderne ( at skabe en udviklende arbejdsplads med høj trivsel).
  • Politikernes visioner, mål og økonomiske rammer.
  • Dialogen om det gode barneliv sker i bestyrelsen. Det udmønter sig i politikker for blandt andet gæstedagpleje i Mariagerfjord Kommune.

Dagplejens forældrebestyrelse inviteres årligt til dialogmøde med Udvalget for Børn og Familie. Her drøftes relevante emner for rammerne om Dagplejens arbejde.
Det er forældrebestyrelsen der udarbejder pædagogiske principper i dagplejen.

Valg

Der er valg til forældrebestyrelsen en gang årligt i september måned. Alle forældre inviteres til valget og kan opstille som repræsentant.

Bestyrelsen består af seks forældrevalgte og tre medarbejdervalgte.

Hvordan kommer jeg i kontakt med forældrebestyrelsen?

Formand:

Pt. ingen formand

Kontakt: 

Alle der ønsker et punkt drøftet på et bestyrelsesmøde er velkommen til at kontakte en af bestyrelsesrepræsentanterne

 

Referater

2019

08. april 2019
24. januar 2019

2018

4. december 2018
26. september 2018
23. august 2018
2. maj 2018
28. februar 2018

2017

28. august 2017
13. juni 2017
06. april 2017
11. januar 2017

2016

14. januar 2016
25. april 2016
17. maj 2016
24. august2016
31. oktober 2016

Kontakt


Bente Aarup Fogh

Dagplejen

  •  97113275
  •  

Opdateret 22.04.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?