valg, plakat, regler

Valgplakater

Det kræver ingen tilladelse at hænge valgplakater op. Dog er der en række regler, der skal overholdes.

Beplantning og beskæring

Beplantning og beskæring

Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt.

Grave

Tilladelser

Hvis du ønsker at bruge eller foretage ændringer på vejarealet, kræver det tilladelse. Det gælder både for kommunale veje og private fællesveje.asfalt

Asfaltarbejde

Her kan du læse om asfaltarbejde, og du kan få praktiske information om hvilke forholdsregler, du kan tage i forbindelse med asfaltarbejde.


Offentlig vej og privat fællesvej

Offentlig vej og privat fællesvej

Læs mere om hvad vejens status betyder i praksis, og hvem der har vedligeholdelsesansvar.


Cyklister

2 minus 1 veje

Vi har indført 2 minus 1 veje på flere strækninger i kommunen. Læs mere om hvad en 2 minus 1 vej er, og hvordan du kører korrekt på en 2 minus 1 vej.
Dit ansvar som grundejer

Dit ansvar som grundejer

Du skal holde rent, glatførebekæmpe og rydde for sne, så fodgængere, skraldemanden og postbuddet kan komme sikkert forbi din ejendom.
Vej i skov

Udlån af skilte til private og foreninger

I begrænset omfang er det muligt at udlåne skilte til foreninger og privatpersoner. 


kampagne stop sprit

Spritkørsel helt ærligt?!

Hallo drengerøve – der er mange åndssvage ting, som er helt okay. Spritkørsel er ik en af dem. Spritkørsel giver snævert udsyn, så giv dine venner en grineren overraskelse og træk hovedet ud af røven!


Vinter

Vinter

Læs om serviceniveauet for vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse.