Trafik

Her kan du blandt andet finde informationer om parkering, trafikplaner, cykelinfrastruktur, flextur og kollektiv trafik.Se mere

Veje

Her kan du blandt andet finde informationer om hvilke tilladelser du skal søge, hvis du ønsker at foretage ændringer på et vejareal, dit ansvar som grundejer, offentlige og private fællesveje og udlån af skilte til private og foreninger.


Se mere

Driftsproblemer - Giv et praj

Støder du fx på et hul i vejen eller cykelstien, et væltet træ, eller gadelys der ikke virker, så giv Mariagerfjord Kommune et praj.
Se mere

Trafik og veje i Mariagerfjord Kommune

1022 km. offentlige veje - 63,5 km. kommunale grusveje - 171 broer og gangtuneller

Renovering af Hostrupvej

Hostrupvej i Hobro renoveres fra februar til december 2017. Følg med i renoveringsprojektet her.

Bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du ser en bjørneklo.Kort og luftfoto

På denne side kan du finde diverse kort og se luftfotos fra Mariagerfjord Kommune. 

VAKS-projektet giver frivillige en håndsrækning

Teamet kan hjælpe foreninger eller landsbyer med at renovere eller istandsætte faciliteter, eller hjælpe med at realisere helt nye projekter.


Planer, politikker og strategier

Her kan du finde en oversigt over politikker, strategier og planer for alle områder i Mariagerfjord Kommune.Havne

Her kan du finde informationer om kommunens trafikhavne og lystbådhavne.Beplantning og beskæring

Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt.

Skilte og plakater i det åbne land

Her kan du se hvilke regler, der er gældende for at opsætte skilte og plakater i det åbne land.


Vinter

Læs om serviceniveauet for vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse.