Sundhedstilbud


Mariagerfjord Kommune har en rækker tilbud, der fremmer din sundhed. Her kan du se, hvilke sundhedstilbud i kommunen du kan gøre brug af, hvis du ønsker en sundere livsstil.

Forebyggende hjemmebesøg

Tilbud til dig over 65 år

Mariagerfjord Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg til dig over 65 år, som ikke i forvejen modtager praktisk hjælp og personlig pleje. Du skal være bosat i Mariagerfjord Kommune.

Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at give dig inspiration til at bevare mest mulig sundhed og frihed til at forme din hverdag og dine ønsker for livet som ældre. Dette gøres gennem en samtale omkring dit liv, hverdag, sundhed og helbred.

Læs mere i folderen om forebyggende hjemmebesøg.

Du kan også læse Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg

Kontakt for yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger og tilmelding kontaktes:

Elsebeth Østergaard
Forebyggende sygeplejerske og hørevejleder. Telefontid tirsdag og torsdag kl. 14.00-15.00.
Område: Hadsund, Arden og Assens
elost@mariagerfjord.dk
Tlf. 97 11 34 75

Marianne le Fevre
Forebyggende sygeplejerske og hørevejleder. Telefontid mandag og onsdag kl. 13.00-14.00.
Område: Hobro og Mariager
mlefe@mariagerfjord.dk
Tlf. 97 11 34 23

Nyttige hjemmesider

Ældre Sagen - find din lokale afdeling
Se en film om forebyggende hjemmebesøg

Høreomsorg

Tilbud om hjælp til høreapparat 

Mariagerfjord Kommune tilbyder praktisk hjælp, råd og vejledning i brug og vedligeholdelse af høreapparater. Dette er uanset om dit høreapparat er udleveret fra offentlig eller privat klinik. Du kan søge hjælp og vejledning pr. telefon eller aftale en tid til personlig vejledning ved eksempelvis skift af slange eller filter i høreapparatet. Tilbuddet er gratis. 

Åben høreomsorg hver måned

Vi tilbyder åben høreomsorg den første onsdag hver måned fra kl. 14-15 i henholdsvis Sundhedscenter Hadsund, på Vestergade 4, og Sundhedscenter Hobro, på Brogade 3A. Du behøver ikke at bestille tid til åben høreomsorg. 

Læs mere i folderen om høreomsorg

Læs om hvordan du får et høreapparat

Kontakt for yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kontaktes:

Elsebeth Østergaard
Forebyggende sygeplejerske og hørevejleder
Område: Hadsund, Arden og Assens
Mail: elost@mariagerfjord.dk
Tlf. 97 11 34 75
Telefontid tirsdag og torsdag kl. 14.00-15.00

Marianne le Fevre
Forebyggende sygeplejerske og hørevejleder
Område: Hobro og Mariager 
Mail: mlefe@mariagerfjord.dk
Tlf. 97 11 34 23
Telefontid mandag og onsdag kl. 13.00-14.00

Nyttige hjemmesider

Høreforeningen - Mariagerfjord Lokalafdeling
 

Kost

Råd og vejledning om kost

Mariagerfjord Kommune tilbyder råd og vejledning omkring ernæringsrigtig kost. 

Tilbud om diætvejledning til voksne

Din læge kan henvise dig til individuel diætvejledning, hvis du er undervægtig, og det ikke skyldes spiseforstyrrelser, eller hvis du er overvægtig og har forhøjet: blodtryk, blodsukker, eller kolesterol.

Tilbuddet henvender sig til voksne og kræver lægehenvisning

Hvis du har spørgsmål om diætvejledningen kontakt:

Klinisk diætist
Anne Meilandt Hørlyck
Tlf.: 9711 3948
Mail: anmho@mariagerfjord.dk.

Behandlingstilbud til overvægtige børn og unge samt deres familie

Hvis dit barn har behov for at tabe sig samt få en sundere livsstil og er i alderen 3-18 år. Så kan du og dit barn få hjælp gennem behandlingstilbuddet SÅ LETTER VI.

Se mere om behandlingstilbuddet under "Overvægtige børn og unge". 

Mere viden omkring kost

Læs mere om ernæringsrigtig kost på Fødevarestyrelsens hjemmeside "Alt om kost".

Find inspiration til sund mad og opskrifter på Hjerteforeningens hjemmeside.

Læs om blandt andet forskning og nyheder om mad på "Food of Life".

Motion

Råd og vejledning om motion

Mariagerfjord Kommune har tilbud som indeholder motion samt råd og vejledning omkring sunde motionsvaner. 

Kom godt i gang med motion

"Kom godt i gang" er et tilbud til dig, der er i en sårbar situation eller kæmper med fysiske/psykiske udfordringer, og som har behov for et lille skub til at komme i gang med motion og træning.

Du kan læse mere om tilbuddet i folderen om "Kom godt i gang".  

For yderligere oplysninger og tilmelding om "Kom godt i gang" kontakt:

Sureka Santhirasegaram
Sundhedsmedarbejder 
Tlf.: 2487 1216
Mail: susa1@mariagerfjord.dk

Tilbud til overvægtige børn og unge samt deres familie

Hvis dit barn har behov for at tabe sig samt få en sundere livsstil og er i alderen 3-18 år. Så kan du og dit barn få hjælp gennem behandlingstilbuddet SÅ LETTER VI.

Se mere om behandlingstilbuddet under "overvægtige børn og unge".

Mere viden omkring aktiviteter og motion

Se hvilke lokale fritidstilbud der er i dit område på Mariagerfjord Kommunes Fritidsportal.

Se Mariagerfjord Idrætsforenings tilbud.

Læs hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler i forhold til fysisk aktivitet og motion.

Læs om gode råd til sund aldring.

Overvægtige børn og unge

Tilbud til børn og unge med overvægt

SÅ LETTER VI er et behandlingstilbud, som henvender sig til børn og unge med overvægt i alderen 3-18 år. Tilbuddet strækker sig over 2 år og henvender sig både til jeres barn og jer som familie. Gennem professionel vejledning får hele jeres familie viden om og forståelse for overvægt og de forhold, der har indvirkning på udviklingen af overvægt. 

I får jeres egen konkrete handleplan, som hjælp til at stoppe en negativ vægtudvikling og opnå en sund og positiv udvikling for barn og familie. 

Jo tidligere I sætter ind, jo lettere er det ofte at komme på rette spor. Den rette løsning er sjældent at se tiden an og håbe på at vægten retter sig selv. 
 
Tilbuddet henvender sig både til børn og familier, der har brug for vejledning i forhold til bedre livsstil, inaktivitet, kræsenhed og begyndende overvægt, såvel som børn med mere komplekse overvægtsproblematikker.

Kontakt for yderligere oplysninger eller tilmelding

For yderligere oplysninger og tilmelding kontaktes:

Anders Ring
Sundhedsmedarbejder
Sundhedscenter Hadsund, Vestergade 4, 9560 Hadsund
Tlf. 61 36 59 82
aring@mariagerfjord.dk

Stinne Jespersen Pauls
Sundhedsmedarbejder
Sundhedscenter Hadsund, Vestergade 4, 9560 Hadsund 
Tlf. 24 87 12 17
spaul@mariagerfjord.dk

Nyttige hjemmesider

Få inspiration til en god og nærende madpakke i folderen Madpakkeenergi
Beregn dit barns BMI og læs om råd og vejledning til en sundere hverdag
Få inspiration til fysisk aktivitet med dit barn på "Get Moving"
Læs artiklen "Svær overvægt - En kronisk sygdom eller folks eget problem"

Tilbud om hjælp til rygestop

Alle rygere har mulighed for at deltage gratis på kommunens rygestopkurser, der varetages af uddannede rygestopinstruktører.

Kommunen tilbyder rygestop i gruppeforløb, som er tilrettelagt ud fra konceptet Kom & Kvit, hvilket er et fleksibelt rygestopforløb. Her har du mulighed for at gennemføre dit rygestop med opbakning fra et netværk, som ved, hvordan du har det.

Forløbet starter med en individuel samtale hvorefter der er 8 gruppemøder. Vi tilstræber, at have kontinuerlige Kom og Kvit gruppeforløb både i Hobro og Hadsund.

Holdene har løbende optag, så du kan starte, når det passer dig. Læs mere om Kom & Kvit via linket nedenfor. 

Læs mere om konceptet Kom & Kvit og se her Marion fortælle, hvorfor et Kom og Kvit forløb var det helt rigtige valg.

Information til unge om røg

Mariagerfjord Kommune tilbyder alle 7.-9. klasser undervisning med henblik på at forebygge rygestart hos eleverne. Undervisningen omhandler rygning af cigaretter, e-cigaretter og vandpibe samt brugen af snus.

Information til forældrene og voksne om unge og røg

Et oplagt forum for information til forældre om unge og røg kan eksempelvis være klassearrangementer, forældremøder, initiativer planlagt af skolebestyrelsen, lærermøder, fritidsklub, idrætsforeninger og så videre.

Omdrejningspunktet ved et informationsmøde er at hjælpe forældre og øvrige voksne omkring barnet til at tale om rygning. Hvad forventer barnet, hvad virker og hvordan griber man det an, hvis ens teenager er begyndt at ryge? Men også at tale om, hvordan man som voksen/forælder forholder sig til rygning. Hvad er reglerne i forbindelse med fester, efterskole og så videre.

Rygestopkurser for unge

Unge kan tilbydes rygestopkursus som et gruppeforløb. Kurset kan afholdes på kommunens sundhedscentre eller på den skole, fritidsklub eller lignende, hvor de unge er. Som ung kan du også tilbydes et individuelt rygestopforløb.

Røgfri Fremtid

Mariagerfjord Kommune har tilsluttet sig partnerskabet Røgfri Fremtid, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse. Som partner arbejder vi for, at ingen børn og unge ryger i 2030, og at under 5 procent af den voksne befolkning ryger. Du kan læse mere om partnerskabet her.

Kontakt

Rygestopvejleder Katrine Eeg Føns, tlf. 21364579, mail katrf@mariagerfjord.dk

Røgfri i Naturen er et gruppeforløb under åben himmel. 

I naturen har vi færre stresshormoner, vi er mere afslappede, og der er højere til loftet. Vi får motion og går derfra med følelsen af, at vi går gennem rygestoppet skulder ved skulder.

Mødegangene vil indeholde viden om nikotin og afhængighed, men der vil også være stor vægt på kroppen som ressource, mindfulness og sanseoplevelser.  

Røgfri i Naturen vil bestå af enten 6 eller 8 mødegange med en varighed på 90 minutter.

Har din arbejdsplads besluttet, at der fremover skal være røgfri arbejdstid? Så kan du som ryger stå med en følelse af at blive presset ud i en beslutning, du ikke selv har valgt.

Du kan læse mere om dine muligheder for hjælp og vejledning til at opnå et rygestop eller en arbejdsdag uden røg her. 

Ønsker du at blive røgfri?

Hvis du ønsker at blive røgfri er der flere muligheder:

  1. Du kan kontakte din bopælskommune og få mere viden om deres tilbud om professionel rådgivning ved rygestop. I Mariagerfjord Kommune kan du læse mere om vores rygestoptilbud her.
  2. Du kan tilmelde dig et online stopprogram fra Kræftens Bekæmpelse via deres app "e-kvit" eller via hjemmesiden om e-kvit.
  3. Du kan ringe gratis til STOPLINIEN på tlf. 80 31 31 31 og tale med en rygestopinstruktør. Læs mere om STOPLINIEN her.
  4. Du kan købe nikotinerstatningsprodukter eller benytte rygestopmedicin (receptpligtigt).

Statistisk set er der større sandsynlighed for, at du lykkes med dit rygestop, hvis du kombinerer professionel rådgivning med abstinensbehandling (nikotinerstatning eller rygestopmedicin).

Ønsker du fortsat at ryge?

Hvis du fortsat ønsker at ryge, er der følgende muligheder:

  1. Du skal klare din arbejdsdag uden brug af nikotin.
  2. Du skal klare din arbejdsdag med brug af et nikotinerstatningsprodukt (anbefales til rygere med stor fysisk afhængighed).

Med udgangspunkt i ovenstående muligheder skal du på opdagelse i dig selv som ryger. Hvordan reagerer du når du ikke får din cigaret? Bliver du humørpåvirket? Bliver du påvirket på din koncentrationsevne? Bliver du fysisk urolig? Eller oplever du en helt anden abstinenstype?

Hvis dine nikotinabstinenser påvirker dig så meget, at det påvirker dit arbejde eller du ikke kan kende dig selv, så skal du finde et nikotinerstatningsprodukt, der kan afhjælpe dine abstinenser på en hensigtsmæssig måde. Du skal stadig kunne fungere optimalt og være dig selv trods røgfri arbejdstid.

Hjælp til dig, som fortsat ønsker at ryge

  1. Du kan kontakte din bopælskommune eller STOPLINIEN for en afklarende samtale om håndtering af abstinenser i arbejdstiden. Læs mere om STOPLINIEN ovenfor.
  2. Apoteket eller en rygestopinstruktør kan være behjælpelig med rådgivning om de forskellige nikotinerstatningsprodukter i forhold til netop dit behov. 
 

Har du brug for det, kan vi tilbyde fem individuelle samtaler med en rygestopinstruktør. Vi kan i særlige tilfælde tilbyde samtaler lokalt, hvor du bor - eksempelvis hvis du er fysisk, psykisk eller økonomisk forhindret i at møde os på Sundhedscenteret i Hobro eller Hadsund.

Er du gravid, eller skal du snart opereres, tilbyder vi individuelle rygestopsamtaler uden ventetid.

Kontakt


Annette Poulsen

Borgerrettet forebyggelse

  •  97113947
  •  

Opdateret 01.05.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?