Rehabilitering ved kronisk sygdom


Mariagerfjord Kommune tilbyder hjælp og støtte i form af rehabilitering til dig med kronisk sygdom.

Hvor foregår rehabiliteringen

Rehabiliteringen foregår både i Hobro og Hadsund og henvender sig til dig med KOL, hjertekarsygdom, type-2 diabetes, kræft og knogleskørhed. Rehabiliteringen sigter mod at give dig bedre mulighed for at leve med din sygdom gennem meningsfuld træning og undervisning, som kan bruges i din hverdag. Vi hjælper dig med at flytte fokus fra begrænsninger til at opdage muligheder, så din livskvalitet og sundhed øges gennem et aktivt liv.

Forløbskoordinator

Få hjælp af en koordinator hvis du har en kronisk sygdom

Tilbud til dig, der har en kronisk sygdom

 • Bor du i Mariagerfjord Kommune?
 • Har du KOL, hjertesygdom, diabetes type 2 eller kræft?
 • Savner du overblik over kommunens tilbud til dig?
 • Mangler du nogen at tale med om din sygdom?
 • Føler du behov for støtte og vejledning?
 • Så er tilbuddet om forløbskoordination måske noget for dig.

Hvad kan forløbskoordinatoren hjælpe dig med?

 • At sætte fokus på dine muligheder for at få et bedre hverdagsliv.
 • At skabe overskuelighed og sammenhæng i din hverdag.
 • At komme videre, hvis du føler, at du er i en fastlåst situation.

Hvad gør forløbskoordinatoren i praksis:

 • Taler med dig om det at have en kronisk lidelse.
 • Hjælper dig med kontakten til kommune, praktiserende læge eller andre relevante fagpersoner og frivillige organisationer.
 • Yder støtte, er til stede, hjælpe dig i gang og følge op i forhold til konkrete aktiviteter.
 • Hjælper dig i gang med aktiviteter, der fremmer din sundhed, så en eventuel forværring af din sygdom forebygges.

Læs mere i folderen om forløbskoordinatoren.

Yderligere oplysninger

Du behøver ikke at have en henvisning til forløbskoordination. Du er altid velkommen til at kontakte forløbskoordinatoren pr. e-mail eller telefon. Forløbskoordinatoren kommer også gerne hjem til dig.

Line Haugaard de Vries
Forløbskoordinator /sygeplejerske
Tlf: 97 11 34 25
Træffetid tirsdag kl. 8.30 - 9.30
livri@mariagerfjord.dk

Knogleskørhed

Rehabilitering til dig med knogleskørhed (osteoporose)

Mariagerfjord Kommune tilbyder rehabiliteringsforløb til dig med knogleskørhed. Rehabiliteringen sigter mod, at give dig de bedst mulige forudsætninger for at leve med knogleskørhed, så din livskvalitet og sundhed øges, og du kommer videre i livet med din sygdom. 

Forløbets indhold

Rehabiliteringen af knogleskørhed består af en kombineret undervisnings- og træningsindsats, som strækker sig over 10 uger med fremmøde to gange ugentligt. Forløbet indledes med en samtale, hvor dine behov og ressourcer afdækkes.

Hvordan får jeg et tilbud om rehabilitering?

Borgere med diagnosticeret knogleskørhed opfordres til at kontakte egen læge eller sygehus for at blive henvist.

Læs mere om tilbuddet i folderen om osteoporose rehabilitering.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere information om tilbuddet, er du altid velkommen til at kontakte:  

Kasper M. Henningsen
Fysioterapeut
Tlf.: 61 20 51 48
Træffes bedst hverdage fra kl. 8.00 til 10.00

KOL, diabetes 2 og hjertekarsygdom

Rehabiliteringstilbud til dig med KOL, diabetes 2 og kronisk hjertekarsygdom

Undervisning og træning

Mariagerfjord Kommune er helt i front inden for rehabiliteringstilbud til borgere med kronisk sygdom. Vi tilbyder forløb, som består af træning og undervisning over en periode på 10 uger - både i Hobro og Hadsund. Kommunen har igennem de sidste 5 år optimeret indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom. Vi har skabt et koncept, der allerede har hjulpet flere hundrede borgere i kommunen. Holdene er fortrinsvis om dagen, men vi tilbyder også hold om aftenen til borgere, der er på arbejdsmarkedet.

Hjælp til at mestre sygdommen

Rehabilitering vil give dig bedre mulighed for at kunne leve med din sygdom og flytte dit fokus fra begrænsninger til muligheder, så din livskvalitet og sundhed øges gennem et aktivt liv.

Hvordan får jeg et tilbud om rehabilitering?

Hvis du har behov for træning og undervisning i forbindelse med kroniske sygdomme, opfordres du til at kontakte din egen læge for at blive henvist.

Om rehabiliteringsforløbene

Forløbene foregår i Hobro mandage og torsdage og i Hadsund tirsdage og fredage.

Træningen og undervisningen varetages af et tværfagligt team bestående af fysioterapeut, klinisk diætist og sygeplejersker.

Læs mere om tilbuddet i folderen om kronikerrehabilitering.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere information om tilbuddet, er du altid velkommen til at kontakte Rehabiliteringsteamet på tlf. 97 11 35 55.

Kræft

Rehabilitering til dig med kræft og følger af kræft

Mariagerfjord Kommune tilbyder et rehabiliteringsforløb, hvor du kan få hjælp og støtte til din sygdom. Rehabilitering sigter mod, at flytte dit fokus fra begrænsninger til muligheder, så din livskvalitet og sundhed øges, og du kommer videre i livet med din sygdom.

Forløbets indhold

Forløbet varer i 10 uger og består af en afklarende samtale, forskellige oplæg, fysisk træning og café med mulighed for samvær med ligestillede.

Hvordan får jeg et tilbud om rehabilitering?

Borgere, der har behov for rehabilitering i forbindelse med kræft, opfordres til at kontakte deres egen læge for at blive henvist.

Om forløbet

Forløbene foregår i Hobro mandage og torsdage og i Hadsund tirsdage og fredage.

Træningen og undervisningen varetages af et tværfagligt team bestående af fysioterapeut, klinisk diætist og sygeplejersker.

Læs mere om forløbet i folderen om kræftrehabilitering.

Motion og Café

Motion og Café er et tilbud til dig som har eller har haft kræft. Motion og Café er et samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune og Kræftens Bekæmpelse, og giver dig mulighed for at mødes med ligestillede. Du vil få inspiration til en aktiv hverdag, og det er accepteret, at du undertiden er påvirket af din sygdom eller behandling. 

Læs mere om tilbuddet i folderen om Motion og Cafe

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere information om tilbuddet, er du altid velkommen til at kontakte Rehabiliteringsteamet på tlf. 97 11 35 55.

Patientuddannelser

Kurser for borgere med kronisk sygdom

Patientuddannelse er et kursusforløb til dig, som ønsker at blive bedre til at tackle kronisk sygdom

Mariagerfjord Kommune afholder løbende patientuddannelserne "Lær at tackle kronisk sygdom" og "Lær at tackle kroniske smerter". Kurserne henvender sig til voksne, som enten selv har en kronisk sygdom, eller er pårørende til en person med kronisk sygdom.

Kursusforløbet

Kurserne forløber over 6 gange. Hver kursusgang har en varighed af 2½ time.

På kurserne fokuserer vi på hverdagslivet med de udfordringer kronisk sygdom og/eller kronisk smerte, giver den enkelte.

Kurset indeholder

Det centrale element i kurserne er, at styrke evnen til at hjælpe sig selv, konstruktivt og målrettet - og derigennem leve et aktivt og godt liv, på trods af kronisk sygdom eller kroniske smerter.

Undervisningen er gruppebaseret og veksler mellem små oplæg fra instruktørerne, erfaringsudveksling, øvelser og individuelt arbejde. Underviserne på kurserne er frivillige instruktører, som selv har en kronisk sygdom.

Kurset er et supplement til den øvrige behandling og sygdomsspecifikke undervisning.

Tilbuddet kræver ingen henvisning.

Læs mere om kurserne i folderne: "Lær at tackle kronisk sygdom" og "Lær at tackle kroniske smerter".

Yderligere oplysninger

For tilmelding og yderligere information kontakt:

Line Haugaard de Vries
Forløbskoordinator /sygeplejerske
Tlf: 97 11 34 25
Træffetid tirsdag kl. 8.30 - 9.30
livri@mariagerfjord.dk

Kontakt


Annette Poulsen

Borgerrettet forebyggelse

 •  97113947
 •  

Opdateret 21.05.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?