Natur og Miljø tager vare på at beskytte miljøet og vores natur.

Natur og Miljø arbejder blandt andet med affald, jord, erhvervsvirksomheder, klima og energi, grundvandsbeskyttelse, naturbeskyttelse, vandløb, spildevand m.m.

Skraldemænd der henter affaldsbeholdere til skraldebil

Affald

Her kan du blandt andet indberette, hvis du ikke har fået tømt dine affaldsbeholdere, bestille en miljøkasse, bestille en ekstra, en større eller en mindre beholder til restaffald eller genbrug, samt se hvornår du får tømt dine beholdere.


Røg fra skorsten

Miljø

Her kan du blandt andet læse om jordflytning- og forurening, dyrehold, olietanke, støj, røg og lugt samt skadedyr og nyttedyr.


Forår i skoven

Natur

Her kan du blandt andet læse om vores natur, skove, vandløb og naturprojekter.


Vand

Vand

Her finder du flere oplysninger om drikkevand, indberetning af vandmængder og spildevand.
Bjørneklo

Bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du ser en bjørneklo.Nyeste dagsordner og referater


Udvalget for Teknik og Miljø
25-09-2017 Dagsorden Læs
Udvalget for Teknik og Miljø
11-09-2017 Referat Læs
Udvalget for Teknik og Miljø
14-08-2017 Referat Læs
Udvalget for Teknik og Miljø
12-06-2017 Referat Læs