Rådgivning og vejledning


Kommunen giver rådgivning og vejledning om handicappedes forhold, herunder beskæftigelse, boform, fritidstilbud, økonomiske tilskud samt hvad der i øvrigt findes relevant.

Henvendelse

Hvis du eller en pårørende har brug for råd eller vejledning, kan de henvende dig til Specialrådgivningen i Handicapafdelingen og få en tid til en samtale og/eller støtte. I fællesskab finder vi ud af hvilken støtte, vi kan tilbyde, og hvem der skal inddrages. Rådgivningen er gratis, og kan være anonym, hvis du ønsker det.

Kontakt


Specialrådgivning for Voksne


Opdateret 28.01.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?