Kvalitetsrapporter


Kvalitetsrapporters formål er at sikre et højt niveau inden for de områder, som kommunen opererer i. Det er lovpligtigt at føre kvalitetsrapporter. Her kan du se kommunens tidligere og nyeste kvalitetsrapporter. Som en af de første kommuner i Danmark, udarbejder Mariagerfjord en fælles kvalitetsrapport for Dagtilbud, Skole og Familie.

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapport i Dagtilbud, Familie og Skole

Læs den første fælles kvalitetsrapport.

 

Kvalitetsrapport i Dagtilbud

Læs den første fælles kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapporten for 2015 er dannet ud fra nøgletal fra 2013.

Kvalitetsrapporten udgør en grundbestanddel i det kommunale tilsyn, som kvalificeres af en dialog mellem det politiske niveau og dagtilbudsledere.

Se kvalitetsrapporten 2015 for dagtilbudsområdet. 

Der findes også en pixi udgave.  

Kvalitetsrapport i Skole

Kvalitetsrapporter er et vigtigt led i den samlede kvalitetsudvikling i skolerne i Mariagerfjord Kommune. Udviklingen sker i samarbejde med både elever, forældre, de ansatte på skolerne og politikere. På den måde giver kvalitetsrapporten alle de involverede parter mulighed for at vurdere mange forskellige forhold på skolerne. 

Mariagerfjord Kommune laver i overensstemmelse med lovgivning en kvalitetsrapport hvert år. 
Kommunalbestyrelsens beslutning med tilhørende dokumenter kan læses under byrådets referat af mødet i december.

Læs den første fælles kvalitetsrapport (skoleåret 2015-2016)

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2013-2014

Skolebestyrelsernes udtalelser til kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2011/12

Opdateret 06.12.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?