Grundlovsceremoni


Tildeling af statsborgerskab kan kun ske ved lov. Det står i grundloven. Derfor vedtager Folketinget to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Loven hedder: Lov om indfødsrets meddelelse.

Tildeling af statsborgerskab

Fra 2019 er tildelingen af dansk statsborgerskab betinget af deltagelse i en grundlovsceremoni. Man bliver først dansk statsborger efter at have deltaget i grundlovsceremonien. Her skal ansøgeren om statsborgerskab underskrive en erklæring, hvor der står:

Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder dansk demokrati.
Ansøgeren skal, som del af ceremonien, også give hånd til et medlem af byrådet eller en embedsmand.

Det skal medbringes til ceremonien

Ansøgeren skal selv medbringe gyldig legitimation til ceremonien, samt den blanket til afgivelse af erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til ansøgeren.

Kommunen skal tilbyde medvirken i en sådan grundlovsceremoni mindst to gange om året

Kommunen skal anvise borgeren muligheden tidligst en måned efter ikrafttrædelsen af den lov om indfødsrets meddelelse, som borgeren er omfattet af, og senest fire måneder efter. Denne anvisning kan blandt andet ske ved annoncering på kommunens hjemmeside.

Datoer og tilmeldingsfrister

Mariagerfjord Kommune offentliggør datoer for foråret i starten af 2020. Datoer og tilmeldingsfrister vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Datoer og frister for Vesthimmerland og Rebild Kommune vil også kunne findes her, da det er muligt at deltage i ceremonien i disse kommuner ligeledes.

Opdateret 08.01.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?