Nedrivningsstøtte 2019


Du har nu mulighed for at få støtte til nedrivning af en bygning. Deadline for at søge støtte er den 15. august 2019.

Støtte til nedrivning

Du har nu mulighed for at få betalt en nedrivning af din udtjente bygning.

Pengene kommer fra landsbypuljemidlerne, som kommunen kan få udbetalt af staten til blandt andet nedrivning af udtjente bygninger.

Landsbypuljemidlerne kan bruges i det åbne land og i mindre byer under 4.000 indbyggere. Det betyder, at der ikke kan gives støtte til nedrivning i Hobro og Hadsund.

Hvem kan søge nedrivningsmidler?

Du kan søge til bygninger der har været brugt som bolig, udhus eller erhverv.

Din bygning skal være opført før 1960 og være skæmmende for omgivelserne eller væsentligt nedslidt for at du kan få støtte.

Søger du nedrivningsstøtte til stuehuset på en landbrugsejendom, skal ansøgningen vedlægges tilladelse til bygningsløs ejendom fra Erhvervsstyrelsen, eller dokumentation for sammenlægning med anden landbrugsejendom med stuehus.

Sådan søger du

Du får del i midlerne ved at sende en ansøgning til kommunen med:
1. Adresse på bygningen
2. Billeder af facaderne af din bygning
3. Oplysninger om du har planer for grunden efterfølgende
4. Evt. tilladelse til bygningsløs ejendom

Ansøgning med billeder fremsendes til Sanne Kyndi Skovmose på sajen@mariagerfjord.dk senest den 15. august 2019.

Ansøgninger kan også indsendes efter den 15. august 2019, og hvis der er penge til overs bliver de uddelt ad hoc efter først-til-mølle princippet.

Midlerne uddeles ud fra en række kriterier

Landsbypuljen administreres af Udvalget for Teknik og Miljø, og det er udvalget, som bestemmer hvem der får penge fra puljen.

Udvalget lægger vægt på:
1. At bygningen er synlig for omgivelserne, således at bygninger ved indfaldsveje eller hovedveje prioriteres højere end f.eks. mere
afsidesliggende bygninger
2. Bygningens anvendelse således, at boliger vægtes højere end erhvervsbygninger
3. Om ejeren evt. har et efterfølgende projekt på grunden, herunder også om jorden overgår til landbrugsformål

Udvalget har herudover besluttet, at bygningerne i de mindre byområder og på landet prioriteres over bygninger i bosætningsbyerne og hovedbyerne.

Nedrivningsstøtten er skattefri, og der gives som udgangspunkt støtte til alle omkostninger - dvs. byggetilladelse, miljøsanering og nedrivning. I nogle tilfælde vil der på grund af opgavens omfang blive givet et fast beløb.

Nedrivningen foretages af en entreprenør for Mariagerfjord Kommune – og der gives ikke støtte til nedrivninger, som du selv foretager.

Opdateret 28.06.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?