Sygemeldt i Mariagerfjord Kommune

Her finder du mere information om dine muligheder, hvis du bliver sygemeldt. Mariagerfjord Kommune har stor fokus på, at du bevarer din tilknytning til arbejdspladsen/arbejdsmarkedet. Dit forløb tilrettelægges i samarbejde med dig og under hensyntagen til din helbredsmæssige situation.

Ny praksis om sygedagpenge - Ankestyrelsen

 

Ankestyrelsen har ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at borgere, som har fået standset deres sygedagpenge, før de har modtaget en afgørelse, måske kan få genoptaget deres sag. Få mere information her.


Se mere
Fastholdelse

Fastholdelse

Her kan du læse mere om dine muligheder for fastholdelse på arbejdspladsen i forbindelse med sygdom.

Sygedagpenge2 dialog

Sygedagpenge

Sygedagpenge til ledige er for borgere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom og samtidig står uden job og/eller er dagpenge-berettiget i en a-kasse.jobafklaringsforløb

Jobafklaringsforløb

Vurderes du at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og kommunen ikke kan forlænge dine sygedagpenge, har du mulighed for at overgå til et jobafklarings-forløb ved ophør af sygedagpenge.

revalidering ny

Revalidering

Revalidering er et tilbud til personer, hvis arbejdsevne af fysiske eller psykiske årsager er nedsat og kan bidrage til, at du fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Rehabilitering

Rehabilitering

Få mere information om rehabilitering og regler og rammer for brug af rehabiliteringsteamet.

ressourceforloeb

Ressourceforløb

Ressourceforløb er målrettet borgere med komplekse problemer ud over ledigheden, og som kræver en tværfaglig indsats.

NY fleksjob

Fleksjob

Læs mere om regler og rammer for tilkendelse af fleksjob samt dine muligheder ved tilkendelse af fleksjob.Førtidspension

Førtidspension

Læs mere om regler og rammer for tilkendelse af førtidspension.

Jobcenter20blaa20bagg20jpg

Jobcenter Mariagerfjord

Jobcenter Mariagerfjord er indgangen til job, hvis du er ledig. Få mere information om vores telefon- og åbningstider og hvad du kan få hjælp til i Jobcentret.