Hjemmesygepleje


Alle borgere, der opholder sig i Mariagerfjord Kommune kan få gratis hjemmesygepleje efter behov. 
Hjemmesygepleje er vejledning og sygepleje samt behandling, som en læge har bestilt. Det kan blandt andet være hjælp til at administrere medicin, sårpleje, pleje af døende, vejledning og hjælp ved urininkontinens. Hjemmesygepleje kan ydes hele døgnet, alle ugens dage, hvis der er behov for det.

Hvem kan bestille hjemmesygepleje?

Du kan få hjemmesygepleje, hvis en læge har bestilt det hos Visitation og Myndighed. Det kan være din egen praktiserende læge, speciallæge eller sygehus. Derudover kan du selv, dine pårørende eller hjemmeplejens personale også tage kontakt til Visitation og Myndighed.

Påbud

Hjemmesygeplejen i Distrikt Øst, Mariagerfjord Kommune har fået et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed den 5. juli 2018. Påbuddet går på, at Hjemmesygeplejen skal sikre tilstrækkelig journalføring.

Se nedenstående.

Hjemmesygeplejen i Mariagerfjord Kommune arbejder ihærdigt på at rette op på udfordringerne med patientsikker journalføring, som skyldes et nyt journalsystem.

Du kan læse påbuddet ved at klikke her

Hjemmesygepleje

Kommunens akutteam består af sygeplejersker, der har til formål at hjælpe hos borgere, hvor akut opstået sygdom kræver en ekstra indsats. Formålet er at undgå indlæggelser, hvor det er muligt. Tilbuddet gælder alle borgere over 18 år. Det er læge, visitation eller kommunens hjemmepleje/sygepleje, der vurderer, om akutteamet skal tilknyttes en borger.

Har du brug for at kontakte akutteamet, kan det ske på tlf. 29 23 78 63.

Kompressionsstrømper er en lægeordineret behandling. Måltagningen i kommunen foretages af specialuddannede sygeplejersker.

Hvis du har brug for hjælp til støttestrømper skal du kontakte:


Mariagerfjord Vest:
Sygeplejerske Ingerd Villesen
Brogade 3
9500 Hobro
Mobil 20345630
Træffetid: Tirsdage

Mariagerfjord Øst:
Sygeplejerske Mette Harpøth
Vestergade 4
9560 Hadsund
Mobil 20345518
Træffetid: Onsdage kl. 8.00 - 14.00.

Kontakt på andre dage skal ske til visitator. Ved problemer eller genbestilling kan man kontakte visitationen på 97 11 34 49 mellem kl. 8 og 12 på alle hverdage. 

Vidste du at over 70 % af alle inkontinente kan opnå at blive tørre igen?

Omkring 400.000 danskere skønnes at lide af inkontinens. Desværre går mange med det uden at søge hjælp – men der kan gøres noget. Ofte kan inkontinens afhjælpes med enkle midler. Inkontinens kan skyldes flere ting, og derfor er det også vigtigt at forsøge at finde årsagen hos den enkelte person, så man finder frem til de rette metoder og eventuelle hjælpemidler. 

Mariagerfjord Kommunes inkontinenssygeplejerske tilbyder:

  • Rådgivning og vejledning til alle inkontinente borgere i Mariagerfjord Kommune.
  • Udredning af inkontinens, hvilket bl.a. omfatter samtale og afklaring af behov for videre undersøgelser.
  • Rådgivning og vejledning hvis du lider af forstoppelse eller af sivende afføring.

Det er muligt at søge om hjælpemidler til at afhjælpe inkontinensproblemer. Det kræver blandt andet en undersøgelse hos lægen.
Mail eller ring og få en snak om dit problem og træf eventuelt aftale om et besøg for at få råd og vejledning. Sammen med kontinenssygeplejersken kan du starte udredningen.

Du kan kontakte Kontinenssygeplejerske:

Louise Pilgaard Rosenqvist
louro@mariagerfjord.dk
Tlf. 51 50 52 44

Kontakt


Hjemmesygeplejen


Distrikt Øst (Hadsund)
tlf. 97 11 57 40

Distrikt Vest (Hobro) 
tlf. 97 11 58 64

Telefontider:
Alle ugens dage fra klokken 7.15 til 7.45 og igen fra klokken 14.00 til 15.00.

Ved brug for akut hjælp uden for telefontiden ring på telefon 29 23 78 63.

Opdateret 08.10.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?