Digital post - Hvad skal du gøre?

Alle borgere over 15 år, der har et CPR-nummer, skal som udgangspunkt kunne modtage Digital Post fra det offentlige.


Se mere

Trafik og Veje

Læs blandt andet om trafiksikkerhed, cykelstier og tilgængelighed. Du kan også finde infos om stier og vedligeholde af veje samt indberette fejl og mangler på veje, lyskryds og væltede træer.

Se mere

Borgerservice i top

Vi er til for dig, 24 timer i døgnet her på nettet.

Borgerrådgiver

Hos borgerrådgiveren kan du få uvildig rådgivning om sagsbehandlingen og vejledning til, hvordan du kommer videre med din sag.

Et fælles beredskab for hele Nordjylland

Den 01 januar 2016 er Mariagerfjord Kommunes beredskab overgået til Nordjyllands Beredskab, som er et fælles beredskab for hele Nordjylland.

Dagplejen i Mariagerfjord

På dagplejens hjemmeside finde du alt om praktiske forhold, den pædagogiske læreplan, hvem personalet er samt forældrebestyrelsens arbejde.

Nyeste dagsordner og referater


Byrådet
29-06-2017 Referat Læs
Udvalget for Sundhed og Omsorg
21-06-2017 Referat Læs
Udvalget for Kultur og Fritid
16-06-2017 Referat Læs
Udvalget for Børn og Familie
13-06-2017 Referat Læs