Digital post - Hvad skal du gøre?

Alle borgere over 15 år, der har et CPR-nummer, skal som udgangspunkt kunne modtage Digital Post fra det offentlige.


Se mere

Trafik og Veje

Læs blandt andet om trafiksikkerhed, cykelstier og tilgængelighed. Du kan også finde infos om stier og vedligeholde af veje samt indberette fejl og mangler på veje, lyskryds og væltede træer.

Se mere
Skraldemænd der henter affaldsbeholdere til skraldebil

Affald

Her kan du blandt andet indberette, hvis du ikke har fået tømt dine affaldsbeholdere, bestille en miljøkasse, bestille en ekstra, en større eller en mindre beholder til restaffald eller genbrug, samt se hvornår du får tømt dine beholdere.


Billede af en glad dreng med en bold.

Børn, unge og familie

Find informationer om tilbud til småbørn, skolebørn, unge og deres familier. Læs om muligheder ved behov for særlig støtte, valg af uddannelse eller pasningstilbud.
Jobcenter20blaa20bagg20jpg

Jobcenter Mariagerfjord

Jobcenter Mariagerfjord er indgangen til job, hvis du er ledig. Få mere information om vores telefon- og åbningstider og hvad du kan få hjælp til i Jobcentret.Borgerrådgiveren hjælper at formidle mellem borgerne og kommunen

Borgerrådgiver

Hos borgerrådgiveren kan du få uvildig rådgivning om sagsbehandlingen og vejledning til, hvordan du kommer videre med din sag.

Nyeste dagsordner og referater


Handicaprådet
21-08-2018 Dagsorden Læs
Udvalget for Børn og Familie
14-08-2018 Referat Læs
Udvalget for Teknik og Miljø
13-08-2018 Referat Læs
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse
09-08-2018 Referat Læs