Ofte stillede spørgsmål


Se vores svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får om affaldsordningen.

Affaldsbeholdere

Selvbetjening

Du kan benytte selvbetjeningsløsningen "Dit affald" eller kontakte Den Digitale Hotline på tlf. 70 20 00 00, som vil sørge for, at du får stillet en 140 l. eller 240 l. ekstra beholder til rådighed uden beregning. Du vil dog komme til at betale for tømningen af den ekstra beholder.
Mariagerfjord Kommune tilbyder ikke vask af beholdere. Du er dog velkommen til selv at vaske den, hvis den trænger.

Nej, byrådet i Mariagerfjord Kommune har bestemt, at alle husstande skal deltage.

Maddiker i restaffaldsbeholderen er selvfølgelig ulækre, men helt harmløse.

Her er et par tips til, hvordan du undgår maddiker i restaffaldsbeholderen:

  • Fyld kun affaldsposen så meget, at du har mulighed for at slå en god, tæt knude
  • Læg forsigtig posen i spanden
  • Stil din beholder i skyggen, hvis det er muligt
  • Beskyt evt. beholderen med en plastik-indersæk, som du kan købe i f.eks. byggemarkederne
  • Hold låget på beholderen omhyggeligt lukket
  • Vask din beholder med vand og sæbe efter behov
  • Brug evt. en smule Rodalon, idet det er bakteriedræbende. Brug aldrig sprøjtegifte til bekæmpelse, da maddiker ikke er farlige.

Skulle der alligevel komme maddiker i din beholder, så overhæld beholderen med kogende vand og luk låget. Hæld vandet ud, efter det er kølet af.

Det påhviler grundejer/bygningsejer at renholde beholderen, så den er i forsvarlig hygiejnisk stand. Hvis beholderen ikke renholdes forsvarligt, kan Mariagerfjord Kommune lade den rengøre for grundejers/bygningsejers regning.

Læs mere om, hvordan du undgår lugt og maddiker i affaldsbeholderen.

Selvbetjening

Du kan melde det via "Dit affald" eller kontakte Den Digitale Hotline på tlf. 70 20 00 00. Så sørger vi for, at den bliver repareret.

Tømning

Selvbetjening

Du kan melde manglende tømning gennem selvbetjeningsløsningen "Dit affald" eller kontakte Den Digitale Hotline på tlf. 70 20 00 00. 

Din nye beholder skal stå på et fast underlag, f.eks. fliser eller asfalt. Beholderen skal vende med håndtaget udad, så beholderen er klar til at blive trukket ud til renovationsbilen. Der må ikke være trapper eller trin på vejen mellem beholderens plads og vejen, da beholderen skal kunne trækkes uhindret hele vejen. Derudover skal der naturligvis være lys ved beholderen i den mørke tid, og der skal saltes og ryddes ved sne eller glat vejr. Der må ikke være en stigning på mere en 10%, og ved kantsten skal der være en rampe.
Du kan vælge at sørge for, at beholderen står et sted, som lever op til kravene, eller selv trække beholderen frem til nærmeste farbare vej på tømningsdagen.

Selvbetjening

Du kan finde tømmedagene for din husstand under selvbetjeningsløsningen "Dit affald".

Renovationsbilen som tømmer genbrugsbeholderen er inddelt i to rum, og derfor bliver indholdet i genbrugsbeholderen ikke blandet. Restaffald hentes af en anden bil, der kun har ét rum.

Ja, det er muligt at få hentet storskrald op til 10 gange om året.

Du kan bestille afhentning hos I/S Reno-Nord på mail storskrald@renonord.dk.

I mailen skal du oplyse

  • navn, adresse, telefonummer og hvad der skal hentes.  

Når I/S Reno-Nord har modtaget din mail, får du besked om, hvilken dag dit affald bliver hentet. 

Har du spørgsmål til ordningen, så ring til Reno-Nord på tlf. 98 15 65 66.

Når din miljøkasse er fyldt, kan du stille den ved siden af din restaffaldsbeholder, så bytter skraldemanden miljøkassen med en ny.

Sortering

Flamingo skal i restaffald, når du sorterer affald hjemme hos dig selv og i stort eller småt brændbart, hvis du afleverer det på genbrugspladsen.

Flamingo fylder nemlig meget, hvilket gør det dyrt at transportere – både i forhold til kroner og udledning af CO2. Desuden kræver genanvendelse af flamingo, at flamingoen er helt fri for selv små rester af fx mad, jord, vand og maling, som let kan sætte sig fast i materialet.

Endelig er den indsamlede mængde flamingo fra private så lille, at det ikke er økonomisk eller miljømæssigt rentabelt at sende det til genanvendelse.

Nej, du må ikke smide mælke- og juicekartoner i pap- og papirbeholderen, da disse typer kartoner er beklædt med en plastiklaminering på indersiden. Mælke- og juicekartoner skal i beholderen til restaffald.
Som tommelfingerregel skal affaldet være så rent, at selvom det står urørt en måned, så skal du stadig have lyst til at røre ved det.
Alle tre typer affald skal i beholderen til restaffald, da materialerne ikke kan genanvendes.
El-sparepærer skal afleveres som farligt affald, enten i miljøkassen eller på en af genbrugspladserne, da de blandt andet indeholder kviksølv.

Genbrugspladser

Hvis du trykker "erhverv" og bilen er registreret som privat, vil du blive kontaktet for at høre, hvilken virksomhed regningen skal sendes til.

Ved touch-skærmen ved indgangen bliver du spurgt, om du kommer som privat eller erhverv. Taster du "erhverv", skal du betale for dit besøg. Taster du "privat", har du allerede betalt for besøget. Der bliver foretaget systematiske stikprøver af dit valg. 

Systemet vil taksere dette besøg som erhvervsmæssigt uanset om du trykker "privat" eller "erhverv", da biltypen ikke er beregnet til privat kørsel.

Ja, taksterne er gennemsnitsberegninger lavet ud fra, at biler i gennemsnit har en vis mængde affald med, afhængigt af størrelsen på køretøjet.

Så skal du stadig betale for en hel bil eller trailer. Det kan derfor være en fordel for dig i større biler at samle en større mængde affald, inden du kommer på pladsen.

Priser

Indførelse af afhentning af restaffald hver anden uge er med til at betale for afhentning af genbrugsmaterialer. Derfor bliver det generelt billigere at få hentet affald. Du kan se taksterne i oversigten øverst.

Nej, den nye ordning erstatter den gamle. Altså vil virksomheder, der kommer på pladsen fremover betale et årligt administrationsgebyr til kommunen, samt en takst pr. gang de benytter pladsen. Når en virksomhed besøger genbrugspladsen, bliver nummerpladen registreret og regningen efterfølgende sendt til virksomheden.

Virksomheden med en omsætning over 300.000 kr. skal betale det årlige administrationsgebyr uanset om de benytter genbrugspladserne eller ej.

Det er kommunens omkostninger forbundet med blandt andet regulativer, information, IT-systemer, planlægning og administration af ordninger m.m.

Sækkemærker

Selvbetjening

Ja, det er stadig muligt at købe ekstra sækkemærker. De kan købes hos Borgerservice i Hadsund og Hobro, Dagli'Brugsen og Turistkontoret i Øster Hurup, Meny i Als og via selvbetjeningsløsningen "Dit affald".

Vintervejr

Det er grundejerens ansvar at sørge for, at der er ryddet sne.

Læs mere om din forpligtelse som grundejer.

Kontakt


Affaldskontoret

  •  Østergade 21 9510 Arden

Opdateret 08.08.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?