Genbrugspladser


I Mariagerfjord Kommune byder vi velkommen erhvervsvirksomheder på alle kommunens genbrugspladser. Her kan du finde oplysninger om genbrugspladsernes beliggenhed og åbningstider.

I/S Reno-Nord står for driften af Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser. Har du brug for at kontakte I/S Reno-Nord, kan du ringe på tlf. 98 15 65 66.

Find yderligere oplysninger om I/S Reno-Nord.

Virksomheders adgang på genbrugspladserne

Når erhverv afleverer affald på genbrugspladsen, bliver nummerpladen på køretøjet automatisk registreret ved ankomsten til genbrugspladsen. Chaufføren skal indtaste køretøjets type på en touch-skærm, og angive om han medbringer miljøfarligt affald. Herefter er der adgang til genbrugspladsen.

Virksomheden skal betale pr. gang genbrugspladserne benyttes. Prisen afhænger af hvilken type køretøj virksomheden benytter til at transportere affaldet. Uanset køretøjets type må totalvægten ikke overstige 3.500 kg.

Erhvervsgenbrugsplads

På erhvervsgenbrugspladsen har erhverv mulighed for at aflevere:

 • Brandbart
 • Deponi (f.eks. tagplader og opfej)
 • Mindre mængder forurenet jord
 • Rent træ
 • Haveaffald
 • Trykimprægneret træ

Træaffaldet modtages til nyttiggørelse. Har din virksomhed behov for at aflevere mindre mængder genanvendeligt affald (f.eks. brokker, flasker, metal m.v.), så kan I benytte genbrugspladsen for private. På genbrugspladserne er der adgang for køretøjer op til 3.500 kg.

Affaldslovgivningen i Danmark fastlægger, at kommunerne kun i helt særlige tilfælde må tilbyde at håndtere genanvendeligt affald fra erhverv på erhvervsgenbrugspladser. I kan finde godkendte private aktører på det nationale affaldsregister.

Læs mere om godkendte private aktører.

Miljøfarligt affald

Miljøfarligt affald koster 6 kr. + moms pr. kg at aflevere, og virksomheden må højst aflevere 200 kg af den type affald om året på genbrugspladserne. Virksomheden modtager en kvittering for den mængde farligt affald virksomheden afleverer.

Røde sække til fortrolige papirer

Du kan købe røde sække til fortrolige papirer. Sækkene sikkerhedsmakuleres så dine/virksomhedens fortrolige papirer ikke ses af uvedkommende. Sækkene sælges til 35 kr. pr. stk. inkl. moms (ekskl. moms 28 kr. pr. stk.) Prisen inkluderer sikker håndtering og makulering.

Sækkene kan købes her:

Resursen Humlemarken 5, 9500 Hobro
Hverdage Kl. 13.00 - 17.00
Weekend og helligdage Kl. 10.00 - 15.00

Aflevering

Erhvervsgenbrugspladsen Humlemarken 5, 9500 Hobro
Aflevering skal ske ved henvendelse til pladspersonalet eller i Resursen  
Mandag - fredag Kl. 07.30 - 16.00
1. maj Kl. 08.00 - 16.00
Grundlovsdag Kl. 08.00 - 16.00

Lukket: Lørdag, søn- og helligdage, juleaftensdag samt nytårsaftensdag.

Adresser og oversigtskort

Se adresserne for Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser, samt oversigtskort over pladserne.

Humlemarken 5
9500 Hobro 

Se oversigtskort over Hobro Genbrugsplads.

Genbrugsplads - erhverv:

Åben  
Mandag - fredag Kl. 07.30 - 16.00
1. maj Kl. 08.00 - 16.00
Grundlovdag Kl. 08.00 - 16.00

Lukket: lørdag, søn- og helligdage, juleaftensdag samt nytårsaftensdag.

Kontakt


Morten Søgaard Rasmussen

Affaldskontoret

 •  97113638
 •  

Helle Kragelund

Affaldskontoret

 •  97113871
 •  

Kirstin Bjørnbak Kjær

Affaldskontoret

 •  97113632
 •  

Opdateret 12.09.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?