Affald

På ”Dit affald” kan du se, hvornår du får tømt dine affaldsbeholdere, give os besked om manglende tømning og ændre din affaldsordning. Hvis du har brug for hjælp, kan du ringe til en medarbejder i Den Digitale Hotline på 70200000.

Restaffald tom emballage som pizzabakker, mælkekarton og smørpakke

Restaffald

Restaffald er f.eks. mælke- og juicekartoner, plastikposer, kød, frugt og grønt. Restaffald er også det affald, du er i tvivl om.Mand i arbejdstøj sorterer farligt affald

Farligt affald

Farligt affald er f.eks. maling, lim, olierester, sprøjtegifte, salt- og eddikesyre, benzin, rengøringsmidler, batterier, lysstofrør og lavenergipærer.
Luftfoto af genbrugsplads

Genbrugspladser

Kør selv på genbrugspladsen, når du har brug for det. Genbrugspladserne kan benyttes både af privatpersoner og af virksomheder.

Regninger og betalinger

Administrationsgebyr

Hvert år bliver der opkrævet administrationsgebyr til at dække kommunens udgifter til affaldsplanlægning m.m. Gebyret er lovbestemt og gælder for alle virksomheder.